Category Archives: Wirtualizacja

Łączenie dwóch wirtualnych maszyn VirtualBox

Na wstępie zakładam, że chcemy połączyć dwie maszyny wirtualne; na każdej zainstalowane Ubuntu.
Sam zrobiłem to w taki sposób, że stworzyłem jedną VM, a następnie ją sklonowałem z poziomu programu VirtualBox (testowane na wersji 4.1.16 na Ubuntu 12.04).

Dla każdej maszyny wirtualnej wykonujemy:
Settings → Network
Attached to: Internal network
Name: intnet
Promiscuous mode: Allow All
Mac Address: (dowolny różny dla obu maszyn)

Ustawienie Internal network oznacza, że tak przygotowane maszyny wirtualne będą odizolowane od świata zewnętrznego.

Uruchamiamy obie maszyny wirtualne z Ubuntu. Sprawdzamy wszystkie istniejące interfejsy poleceniem: ifconfig -a.

Dla każdej z maszyn ustawiamy statyczne adresy IP, np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 z uwzględnieniem nazwy interfejsu.
sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
sudo ifconfig eth1 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0

Jeśli wszystko udało się nam poprawnie skonfigurować, to ping powinien być tylko formalnością.
na 192.168.0.1ping 192.168.0.2
na 192.168.0.2ping 192.168.0.1

Reklamy

VirtualBox – importowanie OVA

Sage 4.7 dla Windowsa zostało przygotowane jako obraz OVA. Ponieważ pierwszy raz spotkałem się z tym formatem, postanowiłem odrobinę zgłębić temat. Okazało się, że OVA to archiwum TAR zawierające strukturę zgodnie ze standardem OVF (Open Virtualization Format).

 Sage-4.7.ova
 ├── Sage-4.7.ovf
 └── Sage-4.7-disk1.vmdk

Sam import do VirtualBoksa okazał bezproblemowy
Plik -> Import urządzenie programowe (File -> Import Appliance)
Reszta to postępowanie wg kreatora.