Category Archives: vim

vim – kompilacja ze źródeł

Wchodzimy na stronę http://www.vim.org, a następnie Download → Sources. Pobieramy archiwum i rozpakowujemy.

Uruchamiamy skrypt konfigurujący:

  • wersja podstawowa:
    ./configure
  • wersja z dodatkowymi flagami
    ./configure --enable-rubyinterp --enable-pythoninterp

Polecam sprawdzić tę drugą wersję, część wtyczek korzysta ze skryptów napisanych np. w Rubym czy Pythonie. Aby sprawdzić inne flagi w bashu, wpisujemy -- i naciskamy Tab dwukrotnie.

Na 64-bitowej architekturze warto włączyć flagę multibyte --enable-multibyte, aby VIM poprawnie obsługiwał kodowanie UTF-8.

Jeśli w trakcie skrypt zgłasza brak plików nagłówkowych (aby znaleźć paczki, w których znajduje się brakujący plik), możemy skorzystać z

apt-file search nazwa_pliku

Zostały jeszcze dwa polecenia do wykonania

make
sudo make install
Reklamy