Category Archives: Python

Kolorowanie składni kodu programu w dokumentach LaTeX-a

Za pomocą polecenia easy_install pygments instalujemy Pygments.
Po instalacji w konsoli powinno być dostępne polecenie pygmentize.

Przygotowanie dokumentu składa się z 3 kroków:

 1. Wygenerowanie stylu:
  pygmentize -S default -f latex > style.tex
 2. Wygenerowanie dokumentu:
  pygmentize -f latex -o highlighted.tex nazwa_pliku_źródłowego
 3. Włączenie wygenerowanych plików do głównego dokumentu
  \documentclass[11pt]{article}
  \usepackage{color}
  \usepackage{fancyvrb}
  
  \input{style}
  
  \begin{document}
  \input{highlighted}
  \end{document}
  

I już możemy się cieszyć z ładnie wyglądającego kodu programu w naszym dokumencie 😉

Reklamy

Test Driven Development w Pythonie

Ostatnio, wraz z kolegą Tomkiem postanowiliśmy pójść na warsztaty z TDD w Pythonie organizowane w ramach BIWAK-u. Zadaniem było napisanie testów (korzystając z nosetests) oraz kilku funkcji związanych z grą Reversi.

from nose.tools import assert_equal

def test_legal_moves():
  board = ["....",
       ".bw.",
       ".wb.",
       "...."]
  expected = [(0, 1), (1, 0), (2, 3), (3, 2)]
  assert_equal(legal_moves(board, 'w'), expected)

  board = ["bw",
       "bw"]
  expected = []
  assert_equal(legal_moves(board, 'w'), expected)

  board = ["w.w",
       "bbb"]
  expected = []
  assert_equal(legal_moves(board, 'w'), expected)

  board = ["bw..",
       "ww..",
       "...."]
  expected = [(0, 2), (2, 0), (2, 2)]
  assert_equal(legal_moves(board, 'b'), expected)

def legal_moves(board, player):
  moves = []
  directions = [(-1,-1), (-1,0), (-1, 1), (0, -1), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)]
  pieces = find_pieces(board, player)
  for piece in pieces:
    for dir in directions:
      move = valid_move(board, dir, piece, player)
      if move != (-1, -1):
        moves.append(move)
  moves.sort()
  return moves

def test_find_pieces():
  board = ["....",
       ".bw.",
       ".wb.",
       "...."]
  expected = [(1, 2), (2, 1)]
  assert_equal(find_pieces(board, 'w'), expected)

def find_pieces(board, player):
  list = []
  for i,row in enumerate(board):
    for j,col in enumerate(row):
      if col == player:
        list.append((i,j))
  return list

def test_valid_move():
  board = ["....",
       ".bw.",
       ".wb.",
       "...."]
  expected = (0, 2)
  vector = (-1, 0)
  start_point = (2, 2)
  assert_equal(valid_move(board, vector, start_point, "b"), expected)

def valid_move(board, vector, start_point, player):
  if board[start_point[0]][start_point[1]] != player:
    return (-1, -1)

  isEnemyBetween = False
  isMoveValid = False
  i = start_point[0]
  j = start_point[1]

  while True:
    i += vector[0]
    j += vector[1]
    if i not in range(len(board)) or j not in range(len(board)):
      break
    if board[i][j] == player:
      return (-1, -1)
    if board[i][j] == "." and isEnemyBetween:
      return (i, j)
    if board[i][j] == "." and not isEnemyBetween:
      return (-1, -1)
    else:
      isEnemyBetween = True

  return (-1, -1)